دیگر می‌خواهم بی تفاوتت شوم

دیگر می‌خواهم تو را با خاطره‌ای از گذشته داشته باشم

دیگر می‌خواهم تو را به شکل واژه‌ها داشته باشم

می‌خواهم تمام بی‌تفاوتی‌ام را در تو خلاصه کنم

می‌خواهم لبانم، بوسه لبانت را به یادگار داشته باشد

می‌خواهم در بی‌تفاوتی محض، آن هنگام که مردم کنارم هستند تنها و تنها بوی عطر تو را بفهمند

منبع : دنیا تردید |دیگر می‌خواهم بی تفاوتت شوم
برچسب ها : می‌خواهم ,داشته ,دیگر می‌خواهم ,داشته باشم